Muusika

Väga õige

 • Väga õige
 • Ühel hilisel oktoobrikuu päeval
 • Nüüd ond meitel jälle
 • Tule minuga
 • Joo joo joo
 • Jõlus ond, jõlus ond
 • Hurraa
 • Laev lainte peal kergesti kiigub
 • Segimöll
 • Valss Veronikale
 • Kas on Sul meeles veel kui laevalael
 • Merimehed
 • Osta

Salvestatud koosseisuga:

 • Raino Laine - basskitarr, laul
 • Janno Vesik - akordion, klaver, laul
 • Ott Kaasik - kitarr, oktavmandoliin, laul
 • Aksel Mängli - viiul, laul
 • Kristo Joosep - löökpillid, laul
 • Egert Maasing - laul
 1. Väga õige
  Kihnu rahvalaul.
 2. Ühel hilisel oktoobrikuu päeval
  Kihnu meremeeste laul.
 3. Nüüd ond meitel jälle
  Kihnu rahvalaul, originaalis jõululaul.
 4. Tule minuga
  Tiit Sõber, Saaremaa. Oma-aegne maleva protestilaul.
 5. Joo joo joo
  Kihnu meremeeste laul, laulis kihnu meremees Äpe Ali.
 6. Jõlus ond, jõlus ond
  Kihnu rahvalaul. Laulab Kuraga Mari (Maria Michelson).
 7. Hurraa
  Soome rahvalaul. Eesti keelde tõlkinud Lauri Õunapuu.
 8. Laev lainte peal kergesti kiigub
  Meremeeste laul, laulis kihnu meremees Äpe Ali.
 9. Segimöll
  Autor Raino Laine.
 10. Valss Veronikale
  Autor Aksel Mängli.
 11. Kas on sul meeles veel kui laevalael
  Soome rahvalaul, tõlkinud Linda Viiding.
 12. Merimehed
  Meremeeste laul, viis Janno Vesik ja Raino Laine.

Suurele merele

 • Meremäe valss
 • Kihnu laul
 • Esmaspäeval Pärnu linnas
 • Nii kui üks pääsuke
 • Selle suve lauluga
 • Kõrtsiruumis
 • Kingu valss
 • Tänävä sügüse
 • Pane tähele minu palumist
 • Ilmas elu, vaev ja valu
 • Akseli polka
 • Suurele merele
 • Küll olen aga kaugel käinud ma
 • Merekohin
 • Osta

Salvestatud koosseisuga:

 • Raino Laine - basskitarr, laul
 • Ott Kaasik - kitarr, oktavmandoliin, banjo
 • Janno Vesik - akordion, laul
 • Aksel Mängli - viiul, altviiul
 • Kristo Joosep - löökpillid
 • Udo Kerdmann - masinist
 1. Meremäe valss
  Autor Janno Vesik. Instrumentaal.
 2. Kihnu laul
  Rahvalaul Häädemeeste rannast. Kihnlased on selle loo sõnad veidi enda järgi mugandanud.
 3. Esmaspäeval Pärnu linnas
  Rahvalaul Kihnust.
 4. Nii kui üks pääsuke
  Rahvalaul. Lugu on kunagi Kihnu toodud pabtistide poolt. Ojasõ Liisi tegi loo kihnlastele suupärasemaks ja praegu lauldakse seda enamasti matustel.
 5. Selle suve lauluga
  Traditsionaal. Seda laulu on Kihnus lauldud aegade hämarusest. Iga kihnlane teab selle loo sõnu peast.
 6. Kõrtsiruumis
  Rahvalaul. Kunagi oli tsaari armee marsilaul, millele kihnu mehed omad sõnad peale seadsid.
 7. Kingu valss
  Rahvaviis Kihnust.
 8. Tänävä sügüse
  Rahvalaul Kihnust.
 9. Pane tähele minu palumist
  Rahvalaul Kihnust.
 10. Ilmas elu, vaev ja valu
  Rahvalaul Kihnust.
 11. Akseli polka
  Autor Aksel Mängli.
 12. Suurele merele
  Autor Raino Laine.
 13. Küll olen aga kaugel käinud ma
  Rahvalaul Kihnust.
 14. Merekohin

Kihnu tantsulood

 • Kalamies
 • Kihnumua
 • Aissa
 • Varõs
 • Sõrmõlugu
 • Tõma Jurka
 • Neljäpuari
 • Kihnust Ruhnu
 • Polka
 • Kihnu ratas
 • Vengerka
 • 1234567
 • Aleksandra valss
 • Kingu valts
 • Üks laul oli jälle tehtud uus
 • Osta

Salvestatud koosseisuga:

 • Raino Laine - basskitarr, laul
 • Ott Kaasik - kitarr, viiul
 • Janno Vesik - akordion, laul
 • Aksel Mängli - viiul, altviiul
 • Kristo Joosep - löökriistad
 • Udo Kerdmann - masinist
 • CD1
  60 lugu vanadelt kihnu pillimeestelt
 • CD2
  22 lugu Kihnu Poistelt ja tüdrukutelt
 • Raamat ja noodid
  Märkmeid noodistamisest ja Kihnu pillimeeste mängumaneerist. Lugude noodid.

Üks laul oli jälle tehtud uus

 • Üks laul oli jälle tehtud uus
 • Laeva kippar
 • Lõõtsapoiss
 • Meremehe laul
 • Oh, mis pärast
 • Püha kivi
 • Merimehe surm
 • Ma märtsukuul läen merele
 • Nii kui üks pääsuke
 • Raudsed mastid
 • Üksindus
 • Merimehed
 • Küll santsu
 • Hülgepüük
 • Siis purjõtõs oli meitel lust

Salvestatud koosseisuga:

 • Raino Laine - basskitarr, laul, löökriistad
 • Janno Vesik - akordion, laul
 • Aksel Mängli - altviiul
 • Ülo Laine - löökriistad
 1. Üks laul oli jälle tehtud uus
  Kihnu meremeeste laul
 2. Laeva kippar
  Kihnu meremeeste laul
 3. Lõõtsapoiss
  Kihnu meremeeste laul
 4. Meremehe laul
  Kihnu meremeeste laul
 5. Oh, mis pärast
  Rahvalaul
 6. Püha kivi
  Ruhnu meremeeste laul, viisi autor Raino Laine
 7. Merimehe surm
  Kihnu meremeeste laul, viisi autor Janno Vesik
 8. Ma märtsukuul läen merele
  Kihnu meremeeste laul
 9. Nii kui üks pääsuke
  Rahvalaul. Lugu on kunagi Kihnu toodud pabtistide poolt. Ojasõ Liisi tegi loo kihnlastele suupärasemaks ja praegu lauldakse seda enamasti matustel.
 10. Raudsed mastid
  Kihnu meremeeste laul
 11. Üksindus
  Rahvalaul
 12. Merimehed
  Kihnu meremeeste laul, viisi autorid Janno Vesik ja Raino Laine
 13. Küll santsu
  Kihnu meremeeste laul
 14. Hülgepüük
  Kihnu meremeeste laul
 15. Siis purjõtõs oli meitel lust
  Kihnu meremeeste laul